BDSwiss

Co je to „60-ti sekundová opce“?

S těmito opcemi si můžete sami pro sebe vybrat čas exspirace. Nejkratší doba je 60 sekund. Můžete se rozhodnout také pro 90-ti sekundovou, 120-ti sekundovou, 180-ti sekundovou nebo 300-sekundovou opci.

Jak obchodovat „60-ti sekundovou opci“?

Nejprve si vyberte podkladové aktivum, jehož aktuální cenu najdete na naší platformě.

1. Čas exspirace

S našimi „60-ti sekundovými obchody“ máte možnost otevřít opci kdykoliv, když bude otevřený trh pro vybrané podkladové aktivum. Na rozdíl od ostatních typů binárních opcí zde nejsou žádné fixní lhůty exspirace. Jakmile odešlete svůj pokyn, začne běžet váš vybraný čas.

2. Částka investice

Z předem definovaného seznamu můžete vybrat částku, která vám vyhovuje. Pro tyto krátkodobé obchody jsou možné investice od 1,00 € do 750,00 €.

3. Call nebo Put

Musíte si sami odpovědět na otázku, zda si myslíte, že cena vybraného podkladového aktiva bude v době exspirace vyšší nebo nižší, než je nyní. S opcí Call očekáváte, že se cena zvýší a s opcí Put očekáváte, že cena klesne.

Určili jste si všechny faktory a nyní můžete vyplnit svůj obchodní pokyn na 60-ti sekundovou opci.

Jak se určí výsledek?

V čas exspirace, který si zvolíte, se automaticky zkontroluje, zda byl váš odhad správný. Vezme se skutečná cena v době exspirace a porovná se s cenou aktiva v době, kdy byla opce otevřena.

Když předpovíte správně, uhradíme vám vaši počáteční investici plus smluvenou výplatu (payout). Nesprávná předpověď vede ke ztrátě počáteční investice. Pokud by byla otevírací cena stejná jako cena při exspiraci, vaše počáteční investice bude refundována.

Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika.