BDSwiss

Na finančních trzích má každý produkt, a tedy i podkladová aktiva opcí, vždy dvě ceny. Nejprve je to cena, kterou je někdo ochoten zaplatit za nákup (nazývaná cena nabídky) a pak cena, za kterou je někdo ochoten prodat (nazývaná cena poptávky).

V naší obchodní platformě se obě ceny zobrazují pod tabulkou aktuální ceny podkladového aktiva.

Otevírací a uzavírací ceny pro měnové páry, komodity a akcie se počítají podle následujícího vzorce z dat poskytnutých Leverate.

otevírací či uzavírací cena = (cena poptávky + cena nabídky) / 2

Cena nabídky: Poslední známá cena za otevření nebo uzavření opce, na níž lze podle Leverate prodat podkladové aktivum.

Cena poptávky: Poslední známá cena za otevření nebo uzavření opce, na níž lze podle Leverate koupit podkladové aktivum.

Indexy nelze obchodovat přímo jelikož se skládají z několika podkladových aktiv. Vstupní a výstupní cena opce na index se vypočte na základě cen jednotlivých podkladových aktiv zahrnutých do indexu.

BDSwiss pro své obchodníky systém zobrazování cen zjednodušila a uvádí v platformě střední cenu mezi cenou nabídky a poptávky. Střední cena se počítá podle následujícího vzorce:

Střední cena = (cena nabídky + cena poptávky) / 2

Zvláštní případ: Opce typu One-Touch

Opce typu One-Touch s týdenní expirací lze kupovat pouze mimo běžné obchodní hodiny a o víkendech, které se počítají od soboty 13:00 (GMT+1) do neděle 21:00 (GMT+1).

Ceny podkladových aktiv pro opce typu One-Touch se zjišťují jednou denně – v 17:00 (GMT+1) a porovnávají se s cílovou cenou příslušné opce One-Touch. Je-li dosažena cílová cena, platnost opce skončí ke konci týdne a obchodník inkasuje předem stanovený payout. Pokud se však trh cílové ceny nedotkne, opce vyprší a obchodník ztratí vložený kapitál.

Obchodní podmínky pro opce typu One-Touch jsou připojeny jako dodatek k obchodním podmínkám společnosti BDSwiss, které naleznete naleznete na našich webových stránkách. Obchodní podmínky pro opce typu One-Touch obchodní podmínky společnosti v žádném případě nijak nenarušují ani nenahrazují.

Vzorec pro výpočet ceny opce typu One-Touch je následující:

Aktuální cena opce = (cena nabídky + cena poptávky) / 2

Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika.