BDSwiss

S CFD můžete profitovat na rostoucích i na klesajících tržních cenách. Upozorňujeme vás, že následující příklady a schémata slouží pouze pro ilustraci a nesmí být považovány za obchodní poradenství.

Na následujícím příkladu vám podrobně ukážeme, jak funguje obchodování CFD:

„Stávající“ tržní cena (EUR/USD) je 1,09715/1,09723. 1,09715 je tzv. cena nabídky a používá se pro otevírání pozic při klesajících cenách. 1,09723 je tzv. cena poptávky a používá se pro otevírání pozic při rostoucích cenách.

Pro určení hodnoty CFD se používá tzv. velikost kontraktu. Velikost kontraktu znamená objem obchodovaného podkladového aktiva. Standardní kontrakt, nazývaný též lot, pro měnový pár EUR/USD má hodnotu 100 000 $. Dalším důležitým krokem je znát hodnotu 1 pipu. Pip je nejmenší jednotkou možného posunu podkladového aktiva. U měnového páru EUR/USD má 1 pip hodnotu 0,0001.

Zisk a ztráta

Výše zisku či ztráty z obchodní pozice závisí jak na ceně, tak na velikosti kontraktu. Kdykoli obchodujete CFD, řídíte obrovské finanční objemy, vypočtené podle následujícího vzorce:

Cena nabídky/poptávky x velikost kontraktu x počet kontraktů

Chcete spekulovat na pokles EUR/USD, což znamená, že vás zajímá především cena nabídky. Při obchodování jednoho standardního kontraktu by hodnota vaší pozice byla následující: 1,09715 $ x 100 000 $ x 1 = 109 715 $. Abyste mohli otevřít jakoukoli obchodní pozici, musíte mít na svém obchodním účtu určitý zůstatek. Při otevírání pozice se z vašeho účtu strhne jistina nazývaná marže.

Pro pár EUR/USD se marže počítá jako 1 % z hodnoty pozice. Ve výše uvedeném příkladě byste tak jistota, neboli minimální částka, kterou byste museli mít na svém obchodním účtu, činila 1 097,15 $.

V případě ziskového obchodu

Řekněme, že se trh pohybuje ve směru, který jste předpověděli. Cena EUR/USD klesne na 1,09153/1,09161 $. Spekulovali jste na pokles ceny, tzn. při otevření pozice jste prodali EUR/USD a nyní jej pro uzavření pozice potřebujete nakoupit. Proto je pro vás důležitá cena poptávky, tzn. 1,09161 $. Rozdíl mezi otevírací a uzavírací cenou určuje u obchodování CFD výši vašeho zisku či ztráty. Vaše pozice má při této ceně hodnotu: 1,09161 $ x 100 000 $ x 1 = 109 161 $.

Spekulovali jste na pokles směnného kurzu, takže jste dosáhli zisku vypočteného následujícím způsobem: Vstupní cena – výstupní cena = zisk = 109 715 $ – 109 161 $ = 554 $

Při uzavření této pozice se k vašemu účtu připíše 544,00 $. Navíc se vám znovu zpřístupní jistina (marže) ve výši 1 097,15 $.

V případě ztrátového obchodu

Při této variantě se trh pohyboval opačně, než jste předpověděli. Směnný kurz EUR/USD vzrostl na 1,10248/1,10256 $. Opět nás nyní zajímá cena poptávky. Aktuální cena poptávky činí 1,10256 $, čímž má vaše pozice následující hodnotu: 1,10256 x 100 000 $ * 1 = 110 256 $

Obchodní ztráta z pozice se vypočte podle následujícího vzorce: Vstupní cena – výstupní cena = ztráta = 109 715 $ – 110 256 $ = – 541 $

Tato ztráta se strhne z vaši blokované jistiny 1 097,15 $. Rozdíl, tzn. 556,15 $, se vám na vašem účtu znovu zpřístupní pro obchodování.

Začněte obchodovat
Váš kapitál je v ohrožení
Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika.