BDSwiss

CySec

BDSwiss je obchodní divize společnosti BDSwiss Holdings PLC, společnost založená podle zákonů Kypru se začleněním ne. HE300153 a regulována Cyprus Securities and Exchange Commission (dále jen “CySEC”) pod licenčním číslem 199/13. Jako Cyprus Investiční společnost (CIF), je společnost povinna dodržovat všechny příslušne E vropske a místní zákony a předpisy, včetně trhů EU ve směrnici finančních nástrojů ( “MiFID”) a investičních služeb a činností a regulována zákonem trhu z roku 2007 (zákon 144 (1) / 2007). Prostřednictvím své CySEC licence a podle ustanovení MiFID Společnost nabízí své služby do seznamu zemí vyjmenovaných níže.

 


 

Registrační údaje v regulačním orgánu v rámci EHP (rozkliknout)

UK Financial Conduct Authority (FCA)
Německo Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Řecko Hellenic Capital Market Commission
Itálie Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Rakousko Financial Market Authority (FMA)
Belgicko FSMA – Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
Bulharsko Financial Supervision Commission
Česká republika Central Bank of the Czech Republic
Estonsko Finanzinspektioon
Francie Autorité de Contrôle Prudential
Island Icelandic Financial Supervisory Authority
Irsko Central Bank of Ireland
Lotyšsko Financial and Capital Market Commission
Úřad Liechtenstein Financial Market Authority (Liechtenstein)(FMA)
Litva Lietuvos Bankas
Lucembursko Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF)
Malta MFSA
Norsko Finanstilsynet
Holandsko The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)
Polsko Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalsko Portuguese Securities Market Commission
Rumunsko Romanian National Securities Commission
Slovakia Nardona Banka Slovenska
Slovinsko Securities Market Agency
Španělsko Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Švédsko Finansinspektionen

 


 

MiFID

Evropská směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) 2004/39/ES, která je v platnosti od 01.11.2007, si klade za cíl regulovat a dohlížet na investiční a doplňkové služeby v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP), a hlavním cílem je zlepšení úrovní výkonnosti na trzích, zvýšení transparentnosti na finančních trzích, aby podporovaly konkurenci a chránili investory. Prostřednictvím MiFID s cennými papíry regulovaném v některém členském státě, mohou poskytovat své služby v jiném členském státě a / nebo třetích zemí, a to vždy za předpokladu, že obchodník s cennými papíry je licencován a oprávněné k poskytování takových služeb.

Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika. Vyjádření k rizikům