BDSwiss

CySec

BDSwiss er en handelsafdeling tilhørende BDSwiss Holdings PLC, som er en virksomhed, der er registreret i henhold til lovgivningen på Cypern med registreringsnummer HE300153 og reguleret af værdipapir- og børskommissionen på Cypern (“CySec”) under licensnummer 199/13. Som en cypriotisk investeringsvirksomhed er virksomheden forpligtet til at overholde alle relevante europæiske og lokale love og forordninger, herunder direktivet om markeder for finansielle instrumenter (“MiFID”) og loven om investeringstjenester og -aktiviteter og regulerede markeder fra 2007 (lov144(1)/2007).

 


 

Registreringsdetaljer i tilsynsmyndigheder inden for EØS

Storbritannien Financial Conduct Authority (FCA)
Tyskland Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Grækenland Hellenic Capital Market Commission
Italien Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Østrig Financial Market Authority (FMA)
Belgien FSMA – Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
Bulgarien Financial Supervision Commission
Den Tjekkiske Republik Central Bank of the Czech Republic
Estland Finanzinspektioon
Frankrig Autorité de Contrôle Prudential
Island Icelandic Financial Supervisory Authority
Irland Central Bank of Ireland
Letland Financial and Capital Market Commission
Liechtenstein Financial Market Authority (Liechtenstein)(FMA)
Litauen Lietuvos Bankas
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF)
Malta MFSA
Norge Finanstilsynet
Nederlandene The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)
Polen Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Portuguese Securities Market Commission
Rumænien Romanian National Securities Commission
Slovakiet Nardona Banka Slovenska
Slovenien Securities Market Agency
Spanien Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sverige Finansinspektionen

 


 

MiFID

Det europæiske direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) 2004/39/EC, som har været i kraft siden 1. november 2007, har til formål at regulere og overvåge investeringstjenesteydelser og accessoriske tjenesteydelser inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og dets primære formål er forbedringen af ydelsesniveauer i markederne, øget gennemsigtighed på de finansielle markeder, at fremme konkurrencen og beskytte investorerne. Investeringsvirksomheder, der er reguleret i et medlemsland, kan gennem MiFID tilbyde deres tjenester i et andet medlemsland og/eller tredjeland, såfremt at den pågældende investeringsvirksomhed har licens og tilladelse til at yde sådanne tjenesteydelser.

Risikoadvarsel: At handle med Forex/CFS’er og andre derivater, er meget spekulativt og bærer et højt risikoniveau. Generel risikooplysning