BDSwiss

En (klassisk) binæropsjon er en finansiell derivat som kan referere til forskjellige underliggende aktiva. I klassiske binæropsjoner kan tradere investere i både fallende og økende priser.

Hvordan trade en (klassisk) «binæropsjon»?

Først velger du et underliggende aktivum. På vår plattform vil du se prisene for dette verdipapiret. Dette endres konstant når andre deltakere i markedet kjøper og selger de underliggende aktiva og den nye prisen blir stadig tatt i bruk.

binary-classic-1

1.E Utløpstid

Du bestemmer når opsjonen burde utløpe. Dette betyr at du bestemmer når vurderingen av din prediksjon om økende pris (call) eller fallende pris (put) burde bli gjort.

2. Investeringsbeløp

Skriv inn beløpet du er villig til å investere.

3. Call eller Put

Bestem deg for om du tror at prisene på de valgte underliggende aktiva vil være høyere eller lavere ved utløpstiden enn det de er nå. Med en kjøpsopsjon (Call) forventer du at prisen vil øke, og med en salgsopsjon (Put) forventer du at prisen vil falle.

Du har bestemt alle faktorene og kan nå fullføre din binæropsjon handel.

Hvordan blir utfallet avgjort?

På din valgte utløpstid vil det automatisk bli sjekket om din prediksjon var riktig. Prisen ved utløpstiden vil bli sammenlignet med prisen på verdipapiret da opsjonen ble åpnet.

En riktig prediksjon fører til refusjon av din investering pluss den avtale utbetalingen. En feil prediksjon fører til tap av investeringen. I tilfelle åpnings- og utløpsprisene er identiske så vil din investering bli refundert.

TRADE NÅ
Din kapital er i fare
Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt.