BDSwiss

Hva er en “par-opsjon”?

Med «par-opsjoner» investerer du ikke på om hvorvidt prisen til ett enkelt underliggende aktivum vil stige eller falle, men du investerer heller på hvilke av de to underliggende aktiva i et par som vil gi bedre resultater enn den andre. Forholdet mellom de to aktiva er den viktigste faktoren.

Hvordan trade med en “par-opsjon”?

Velg først et av de underliggende aktiva. Prisforholdet mellom de to aktiva kan bli sett på vår plattform.

binary-long-term-options-1

1. Utløpstid

Du bestemmer når opsjonen skal utløpe. Det betyr at du selv bestemmer på hvilket tidspunkt forutsigelsen din skal bli evaluert.

2. Investeringsbeløp

Skriv inn beløpet du vil investere.

3. Call eller Put

Om du tror at det første underliggende aktivum vil oppnå bedre resultater enn det andre underliggende aktivum frem til opsjonen utløper, så burde du åpne en kjøpsopsjon (call). Om du tror at det andre underliggende aktivum vil oppnå bedre resultater enn det første underliggende aktivum frem til opsjonen utløper, så burde du åpne en salgsopsjon (put).

Du har bestemt alle faktorene og din par-opsjon er nå ferdig.

Hvordan blir utfallet avgjort?

På din valgte utløpstid vil det automatisk bli sjekket om din prediksjon var korrekt. Prisen på utløpstidspunktet blir sammenlignet med prisen på verdipapiret nå opsjonen ble åpnet.

En riktig prediksjon fører til refusjon av din investering pluss den avtalte utbetalingen. En feil prediksjon fører til tap av investeringen. I tilfelle åpnings- og utløpprisene er identiske, så vil din investering bli refundert.

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt.