BDSwiss

CySec

BDSwiss er en trading-enhet under BDSwiss Holdings PLC, et selskap (selskapsnr. HE300153) underlagt kypriotisk lovgivning og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) under lisensnummeret 199/13. Som et kypriotisk investeringsfirma er selskapet pålagt å følge og etterleve all relevant lovgivning, både lokalt og europeisk, inkludert Markets in Financial Instruments European Directive (MiFID eller verdipapirmarkedsdirektivet på norsk) og Investment Services and Activities and Regulated Markets-direktivet fra 2007 (Law 144(1)/2007).

 


 

Registreringsopplysninger hos tilsynsmyndigheter innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)

Storbritannia Financial Conduct Authority (FCA)
Tyskland Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Hellas Hellenic Capital Market Commission
Italia Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Østerrike Financial Market Authority (FMA)
Belgia FSMA – Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
Bulgaria Financial Supervision Commission
Tsjekkia Central Bank of the Czech Republic
Estland Finanzinspektioon
Frankrike Autorité de Contrôle Prudential
Island Icelandic Financial Supervisory Authority
Irland Central Bank of Ireland
Latvia Financial and Capital Market Commission
Liechtenstein Financial Market Authority (Liechtenstein)(FMA)
Litauen Lietuvos Bankas
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF)
Malta MFSA
Norge Finanstilsynet
Nederland The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)
Polen Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Portuguese Securities Market Commission
Romania Romanian National Securities Commission
Slovakia Nardona Banka Slovenska
Slovenia Securities Market Agency
Spania Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sverige Finansinspektionen

 


 

MiFID

Verdipapirmarkedsdirektivet, European Directive on Markets in Financial Instruments (MiFID) 2004/39/EC, gjeldende fra 01.11.2007 har til hensikt å regulere og overvåke investeringsinstrumenter og -tjenester innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Hovedformålet til direktivet er å forbedre instrumenters prestasjoner i markedet, øke gjennomsiktigheten på finansmarkedene, øke konkurransen og beskytte investorer. Gjennom MiFID kan regulerte investeringsfirmaer i et medlemsland tilby sine tjenester til investorer i andre medlemsland og/eller utenforliggende land, betinget at firmaet er lisensiert med tillatelse til å tilby denne typen tjenester.

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt. Generelle ansvarsfraskrivelse