BDSwiss

Ano ang “Mga Pares na Opsyon”?

Sa “Mga Pares na Opsyon” hindi ka mamumuhunan sa kung ang presyo ng iisang underlying asset ay tataas o bababa, sa halip ay mamumuhunan ka alin sa dalawang underlying asset sa isang pares ang magkakaroon ng mas mahusay na pagganap kaysa sa isa. Ang relasyon sa pagitan ng assets ay ang pinakamahalagang salik.

Paano mangalakal ng “Mga Pares na Opsyon”?

Piliin muna ang isa sa underlying assets. Ang aktwal na relasyon ng presyo sa pagitan ng dalawang assets ay makikita sa aming platform.

1. Oras ng pagkakawalang-bisa

Ikaw ang magpapasiya kung kailan dapat mapawalang-bisa ang opsyon. Nangangahulugan ito na ikaw ang magpapasiya kung kailan dapat halagahan ang iyong hula.

2. Halaga ng Puhunan

Ilagay ang halaga na handa kang mamuhunan.

3. Call o Put

Kung sa tingin mo na ang unang underlying asset ay magkakaroon ng mas mahusay na pagganap kaysa sa pangalawang underlying asset hanggang mapawalang-bisa ang opsyon, dapat kang magbukas ng call option. Kung sa tingin mo na ang pangalawang underlying asset ay magkakaroon ng mas mahusay na pagganap kaysa sa unang underlying asset hanggang mapawalang-bisa ang opsyon, dapat kang magbukas ng put option.

Natukoy mo na ang lahat ng salik at kumpleto na ngayon ang iyong Mga Pares na Opsyon.

Paano tinutukoy ang kinalabasan?

Sa iyong napiling oras ng pagkakawalang-bisa, awtomatikong titingnan kung tama ba ang iyong hula. Ang aktwal na presyo sa oras ng pagkakawalang-bisa ay gagamitin at ihahambing sa presyo ng asset kung kailan binuksan ang opsyon.

Ang tamang hula ay hahantong sa pagsasauli ng iyong paunang puhunan dagdag ng pinagkasunduang payout. Ang maling hula ay hahantong sa pagkawala ng paunang puhunan. Sa kaganapan na ang presyo sa pagbubukas at pagkakawalang-bisa ay pareho, ibabalik ang iyong paunang puhunan.

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib. Pangkalahatang Pagsisiwalat ukol sa Panganib