BDSwiss

CySec

BDSwiss jest oddziałem handlowym BDSwiss Holdings plc, spółką utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, zarejestrowana pod nr. HE300153 i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych („CySEC”) pod numerem licencji 199/13. Jako Cypryjska firma inwestycyjna (CIF), Spółka ma obowiązek stosować się do wszystkich przepisów prawa i regulacji europejskich oraz lokalnych, w tym na rynkach UE w dyrektywie MiFID ( „MiFID”) oraz usług i działań inwestycyjnych oraz ustawy rynków regulowanych od 2007 roku (ustawa 144 (1) / 2007). Poprzez swoją licencją CySEC i zgodnie z przepisami MiFID, Spółka oferuje swoje usługi do listy krajów poniżej.

 


 

Szczegóły rejestracji w organach regulacyjnych w obrębie EEA (rozwin)

Zjednoczone Królestwo Financial Conduct Authority (FCA)
Niemcy Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Grecja Hellenic Capital Market Commission
Włochy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Austria Financial Market Authority (FMA)
Belgia FSMA – Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
Bułgaria Financial Supervision Commission
Czechy Central Bank of the Czech Republic
Estonia Finanzinspektioon
Francja Autorité de Contrôle Prudential
Islandia Icelandic Financial Supervisory Authority
Irlandia Central Bank of Ireland
Łotwa Financial and Capital Market Commission
Lichtensteinu Financial Market Authority (Liechtenstein)(FMA)
Litwa Lietuvos Bankas
Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF)
Malta MFSA
Norwegia Finanstilsynet
Holandia The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)
Polska Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalia Portuguese Securities Market Commission
Rumunia Romanian National Securities Commission
Słowakia Nardona Banka Slovenska
Słowenia Securities Market Agency
Hiszpania Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Szwecja Finansinspektionen

 


 

MiFID

Europejska Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych  (MiFID) 2004/39/WE, obowiązująca od 01.11.2007, ma na celu regulowanie i nadzorowanie usług inwestycyjnych i dodatkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  jej głównym celem jest poprawa poziomów wydajności na rynkach, wzrost przejrzystości na rynkach finansowych, w celu promowania konkurencji i ochrony inwestorów. Poprzez MiFID, firmy inwestycyjne regulowane w danym państwie członkowskim, mogą świadczyć usługi w innym państwie członkowskim i / lub krajach trzecich, zawsze pod warunkiem, że przedsiębiorstwo inwestycyjne posiada licencję i zezwolenie na świadczenie takich usług.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka. Generalną Klauzulę Ryzyka