BDSwiss

General terms and conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

March 2019

Download the latest version of our
General Terms and Conditions BDSMarkets

GENERAL RISK DISCLOSURE

May 2018

Download the latest version of our
General Risk Disclosure BDSMarkets

PAMM ACCOUNT AGREEMENT

September 2018

PAMM Account Agreement BDSMarkets

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.