BDSwiss

CySec

BDSwiss là bộ phận giao dịch của BDSwiss Holdings PLC, công ty được thành lập theo luật của Cộng hòa Síp với số thành lập HE300153 và được quản lý bởi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Cộng hòa Síp (“CySec”) theo giấy phép số  199/13. Là Công ty Đầu tư của Cộng hòa Síp, Công ty có nghĩa vụ tuân thủ tất cả luật và quy định liên quan đến Châu Âu và địa phương, bao gồm cả Chỉ thị của EU về Thị trường các Công cụ tài chính (“MiFID”) và Luật về các Dịch vụ và Hoạt động Đầu tư và Luật Thị trường Được điều chỉnh năm 2007 (Luật 144(1)/2007).

 


 

Chi tiết Đăng ký tại các cơ quan quản lý trong EEA

Vương Quốc Anh Financial Conduct Authority (FCA)
Đức Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Hy Lạp Hellenic Capital Market Commission
Ý Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Áo Financial Market Authority (FMA)
Bỉ FSMA – Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
Bulgaria Financial Supervision Commission
Cộng hòa Séc Central Bank of the Czech Republic
Estonia Finanzinspektioon
Pháp Autorité de Contrôle Prudential
Iceland Icelandic Financial Supervisory Authority
Đảo Ireland Central Bank of Ireland
Litva Financial and Capital Market Commission
Liechtenstein Financial Market Authority (Liechtenstein)(FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF)
Malta MFSA
Na Uy Finanstilsynet
Hà Lan The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)
Ba Lan Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Bồ Đào Nha Portuguese Securities Market Commission
Romania Romanian National Securities Commission
Slovakia Nardona Banka Slovenska
Slovenia Securities Market Agency
Tây Ban Nha Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Thụy Điển Finansinspektionen

 


 

MiFID

Chỉ thị của EU về Thị trường các Công cụ tài chính (MiFID)  2004/39/EC, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2007, nhằm điều chỉnh và giám sát các dịch vụ đầu tư và phụ trợ trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), với mục tiêu chính là cải thiện hiệu suất trên thị trường, sự minh bạch ngày càng tăng trên thị trường tài chính, để thúc đẩy sự cạnh tranh và bảo vệ các nhà đầu tư. Thông qua MiFID, các công ty đầu tư được quản lý tại Quốc gia Thành viên, có thể cung cấp dịch vụ của mình tại Quốc gia Thành viên khác và/hoặc các quốc gia thứ ba, miễn là công ty đầu tư được cấp giấy phép và ủy quyền cung cấp các dịch vụ đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Thông báo Rủi ro Chung