LIVE TRADING ALERTS
Cặp tỷ giá Hành động Tình trạng Giá Vào lệnh Cắt lỗ Chốt lãi Nhận xét
EURNOK BÁN Active 9.69 9.78 9.59   Giao dịch Ngay
GBPJPY MUA Active 149.95 148.05 151.5   Giao dịch Ngay

Khước từ trách nhiệm: Nội dung của tài liệu này và/hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi BDSwiss Holding PLC không được hiểu là lời khuyên đầu tư, khuyến nghị hoặc gợi ý về một chiến lược đầu tư liên quan đến một công cụ tài chính theo bất cứ cách nào, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và nó không nhằm cung cấp cơ sở đầy đủ để đưa ra các quyết định đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thông tin, quan điểm hoặc ý kiến được trình bày trong tài liệu này đã được lấy từ các nguồn mà Bộ phận Nghiên cứu của BDSwiss cho là đáng tin cậy, nhưng BDSwiss không khẳng định về tính chính xác hoặc đầy đủ của chúng. BDSwiss không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc sử dụng dữ liệu và thông tin này. Nội dung dựa trên Nghiên cứu của BDSwiss. Dữ liệu và thông tin chứa trong đó chỉ nhằm vào mục đích làm nền tảng và không có ý nghĩa đầy đủ. Để xem Khước từ Trách nhiệm Đầy đủ, vui lòng nhấp vào đây.


LATEST CLOSED ALERTS
Thời gian Đóng Cặp tỷ giá Hành động Giá Vào lệnh Giá Cắt lỗ Giá Chốt lãi Giao dịch Thành công
16/02/2018 2:00 pm USDCAD BÁN 1.2483 1.254  
16/02/2018 2:00 pm AUDUSD MUA 0.794   0.7945
15/02/2018 5:00 pm USDCAD BÁN 1.2475 1.2535  
15/02/2018 4:30 pm EURAUD BÁN 1.568 1.5785  
14/02/2018 11:00 pm AUDUSD BÁN 0.7807 0.788  
14/02/2018 4:30 pm USDCAD BÁN 1.255      
14/02/2018 4:30 pm NZDUSD BÁN 0.7235 0.733  
13/02/2018 4:00 pm EURCAD BÁN 1.5435 1.5518  
12/02/2018 2:00 am NZDUSD BÁN 0.7275   0.7274
09/02/2018 2:00 pm XAUEUR BÁN 1068.5 1072  
09/02/2018 2:00 pm XAGUSD BÁN 16.54   16.43
09/02/2018 2:00 pm XAUUSD BÁN 1327   1314.83
08/02/2018 1:15 pm EURUSD BÁN 1.2251   1.2246
07/02/2018 10:00 pm NAS100 MUA 6650 6584  
07/02/2018 9:00 pm AUDCAD MUA 0.9883 0.983  
06/02/2018 8:15 am EURNOK MUA 9.64   9.7
05/02/2018 4:00 pm AUDCAD MUA 0.9848   0.9886
05/02/2018 3:00 pm EURNZD MUA 1.698   1.7014
05/02/2018 1:00 am ETHUSD MUA 954 830  
02/02/2018 7:00 pm EURGBP BÁN 0.8760 0.8805  
02/02/2018 8:00 pm CADJPY MUA 88.45   89.2
31/01/2018 5:00 pm AUDUSD MUA 0.811 0.806  
30/01/2018 2:00 pm NZDUSD MUA 0.7323   0.7350
30/01/2018 11:00 am EURUSD BÁN 1.236 1.239  
30/01/2018 11:00 am GBPJPY BÁN 153.18   153.08
30/01/2018 11:00 am NZDUSD BÁN 0.7323   0.7320
29/01/2018 12:00 am EURCAD MUA 1.5352 1.522  
26/01/2018 9:00 pm XAGUSD MUA 17.1   17.25
25/01/2018 6:00 pm GBPAUD MUA 1.7470   1.760
25/01/2018 3:00 pm EURUSD MUA 1.2435   1.2488
25/01/2018 4:00 pm EURNZD MUA 1.688   1.6980
25/01/2018 4:00 pm EURAUD MUA 1.5379   1.5461
24/01/2018 10:00 pm EURUSD MUA 1.2305   1.2430
24/01/2018 9:00 pm USDCAD BÁN 1.2442   1.2357
24/01/2018 12:30 am EURGBP BÁN 0.8760   0.8739
24/01/2018 3:45 pm USDCAD BÁN 1.2374   1.2345
24/01/2018 10:00 am AUDUSD BÁN 0.8012 0.8026  
23/01/2018 12:30 am EURGBP BÁN 0.8803   0.8779
23/01/2018 10:50 am AUDUSD BÁN 0.7980   0.7968
22/01/2018 7:00 pm ETHUSD MUA 833   915
23/01/2018 6:00 pm NZDCHF BÁN 0.6970 0.705  
19/01/2018 11:00 pm USDCAD BÁN 1.2390 1.2505  
19/01/2018 9:40 am USDJPY MUA 111.35 110.5  
18/01/2018 9:00 pm GBPUSD MUA 1.3617   1.3850
18/01/2018 6:00 pm NZDCHF BÁN 0.6998 0.7015  
17/01/2018 10:00 am EURNZD MUA 1.682   1.685
17/01/2018 11:30 am NZDCHF BÁN 0.7000   0.6995
17/01/2018 7:00 am USDJPY BÁN 110.8      
17/01/2018 7:00 am USDCAD BÁN 1.2414 1.245  
15/01/2018 6:00 am USDCAD BÁN 1.2512   1.245
15/01/2018 5:00 am EURNZD MUA 1.6710   1.6845
12/01/2018 2:40 pm GBPUSD MUA 1.3617      
11/01/2018 1:33 pm EURUSD BÁN 1.1930 1.1995  
11/01/2018 1:33 pm EURNZD BÁN 1.6757   1.658
11/01/2018 6:00 am GBPAUD BÁN 1.7210   1.7110
09/01/2018 8:00 am EURMXN BÁN 23.17   23.01
08/01/2018 8:00 am EURUSD MUA 1.177   1.201
04/01/2018 9:00 am USOIL MUA 57.87   62
04/01/2018 8:00 pm USDJPY BÁN 114.27   112.8
03/01/2018 8:00 pm GBPUSD MUA 1.3380   1.35
03/01/2018 12:00 am EURJPY MUA 134.75   134.80
29/11/2017 4:24 pm BTCUSD MUA 8215   8215
17/11/2017 12:00 am NZDUSD BÁN 0.7132   0.68
16/11/2017 7:13 am GBPUSD BÁN 1.3104 1.3188  
03/11/2017 1:31 pm EURUSD MUA 1.1606   1.1664
26/10/2017 10:04 pm AMZN MUA 970   1055
13/10/2017 12:00 am EURAUD MUA 1.5120 1.5070  
02/10/2017 10:15 am DAX(GER_30) MUA 12700 12900  
27/09/2017 1:36 pm Gold (XAUUSD) MUA 1307 1292  

Khước từ trách nhiệm: Nội dung của tài liệu này và/hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi BDSwiss Holding PLC không được hiểu là lời khuyên đầu tư, khuyến nghị hoặc gợi ý về một chiến lược đầu tư liên quan đến một công cụ tài chính theo bất cứ cách nào, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và nó không nhằm cung cấp cơ sở đầy đủ để đưa ra các quyết định đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thông tin, quan điểm hoặc ý kiến được trình bày trong tài liệu này đã được lấy từ các nguồn mà Bộ phận Nghiên cứu của BDSwiss cho là đáng tin cậy, nhưng BDSwiss không khẳng định về tính chính xác hoặc đầy đủ của chúng. BDSwiss không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc sử dụng dữ liệu và thông tin này. Nội dung dựa trên Nghiên cứu của BDSwiss. Dữ liệu và thông tin chứa trong đó chỉ nhằm vào mục đích làm nền tảng và không có ý nghĩa đầy đủ. Để xem Khước từ Trách nhiệm Đầy đủ, vui lòng nhấp vào đây.