LIVE TRADING ALERTS
Cặp tỷ giá Hành động Tình trạng Giá Vào lệnh Cắt lỗ Chốt lãi Nhận xét
USDJPY BÁN Active 114.27 114.88 110   Giao dịch Ngay
EURUSD MUA Get Ready 1.770 1.17 1.24   Giao dịch Ngay
USOIL MUA Active 57.87 57 62   Giao dịch Ngay
GBPUSD MUA Active 1.3380 1.33 1.3670   Giao dịch Ngay
EURNZD MUA Get Ready 1.7050 1.6950 1.75   Giao dịch Ngay

Khước từ trách nhiệm: Nội dung của tài liệu này và/hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi BDSwiss Holding PLC không được hiểu là lời khuyên đầu tư, khuyến nghị hoặc gợi ý về một chiến lược đầu tư liên quan đến một công cụ tài chính theo bất cứ cách nào, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và nó không nhằm cung cấp cơ sở đầy đủ để đưa ra các quyết định đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thông tin, quan điểm hoặc ý kiến được trình bày trong tài liệu này đã được lấy từ các nguồn mà Bộ phận Nghiên cứu của BDSwiss cho là đáng tin cậy, nhưng BDSwiss không khẳng định về tính chính xác hoặc đầy đủ của chúng. BDSwiss không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc sử dụng dữ liệu và thông tin này. Nội dung dựa trên Nghiên cứu của BDSwiss. Dữ liệu và thông tin chứa trong đó chỉ nhằm vào mục đích làm nền tảng và không có ý nghĩa đầy đủ. Để xem Khước từ Trách nhiệm Đầy đủ, vui lòng nhấp vào đây.


LATEST CLOSED ALERTS
Thời gian Đóng Cặp tỷ giá Hành động Giá Vào lệnh Giá Cắt lỗ Giá Chốt lãi Giao dịch Thành công
04/08/2017 5:05 pm USDJPY MUA 110   111
10/08/2017 3:07 pm EURUSD BÁN 1.1875      
14/08/2017 4:33 pm USDCHF MUA 0.96   0.9690
15/08/2017 2:30 pm USDJPY BÁN 110 110.66  
16/08/2017 4:01 pm DAX MUA 12073   12300
23/08/2017 9:52 am GBPUSD BÁN 1.3035   1.28
29/08/2017 11:01 am DAX(GER_30) MUA 12150 12075  
15/09/2017 3:22 pm NZDUSD BÁN 0.7310   0.72
27/09/2017 1:36 pm Gold (XAUUSD) MUA 1307 1292  
02/10/2017 10:15 am DAX(GER_30) MUA 12700 12900  
13/10/2017 12:00 am EURAUD MUA 1.5120 1.5070  
24/10/2017 8:13 am NZDUSD BÁN 0.7132   0.70
26/10/2017 2:49 pm ESP_35 BÁN 10212 10350  
26/10/2017 10:04 pm AMZN MUA 970   1055
03/11/2017 1:31 pm EURUSD MUA 1.1606   1.1664
16/11/2017 7:13 am GBPUSD BÁN 1.3104 1.3188  
17/11/2017 12:00 am NZDUSD BÁN 0.7132   0.68
29/11/2017 4:24 pm BTCUSD MUA 8215   10000

Khước từ trách nhiệm: Nội dung của tài liệu này và/hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi BDSwiss Holding PLC không được hiểu là lời khuyên đầu tư, khuyến nghị hoặc gợi ý về một chiến lược đầu tư liên quan đến một công cụ tài chính theo bất cứ cách nào, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và nó không nhằm cung cấp cơ sở đầy đủ để đưa ra các quyết định đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thông tin, quan điểm hoặc ý kiến được trình bày trong tài liệu này đã được lấy từ các nguồn mà Bộ phận Nghiên cứu của BDSwiss cho là đáng tin cậy, nhưng BDSwiss không khẳng định về tính chính xác hoặc đầy đủ của chúng. BDSwiss không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc sử dụng dữ liệu và thông tin này. Nội dung dựa trên Nghiên cứu của BDSwiss. Dữ liệu và thông tin chứa trong đó chỉ nhằm vào mục đích làm nền tảng và không có ý nghĩa đầy đủ. Để xem Khước từ Trách nhiệm Đầy đủ, vui lòng nhấp vào đây.